Το κέντρο μας έχει ως κύριο στόχο την έγκαιρη διάγνωση, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά, τους εφήβους και ...