Στο ιατρείο του καρδιολόγου Αντώνιου Δ. Βραχάτη παρέχονται υπηρεσίες κλινικής εξέτασης (νεοεμφανισθέντα συμπτώματα, παρακολούθηση χρονίων καρδιαγγειακών νοσημάτων, προαθλητικός ...