Ο Δημήτρης Φ. Ηλιάδης εξειδικεύεται στη Χειρουργική Ορθοπαιδική Τραυματολογία, στην Αρθροσκοπική Χειρουργική, στις επεμβάσεις αντικατάστασης των αρθρώσεων ώμου, ισχίου, γόνατος ...
Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τσίντζος Χάρης έχει εξειδικευθεί στην αντιμετώπιση κακώσεων & καταγμάτων άνω και κάτω άκρων σε πολυτραυματία, στην επανορθωτική χειρουργική ισχίου...
Η Μελία Μιχαηλίδου-Χριστοπούλου είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε την ειδικότητά της ως Ορθοπαιδικός και εξειδικεύθηκε στην Παιδοορθοπαιδική ...