Η Διάθλαση είναι το πλέον σύγχρονο οφθαλμολογικό κέντρο στην Αθήνα με εξειδίκευση στους τομείς της οφθαλμολογίας: καταρράκτης, γλαύκωμα, διαθλαστικές επεμβάσεις-excimer laser ...